NAPRAWY GWARANCYJNE


Maszyny, urządzenia, części oraz wszelkie komponenty zakupione w BDH KROL S.R.O. objęte są standardową gwarancją udzielaną przez producenta danego sprzętu.
Obowiązki wynikające z gwarancji dawanej przez producentów powodują, że przez określony czas (np. 12 miesięcy, zależy od rodzaju sprzętu, czy urządzenia) świadczymy naszym klientom bezpłatne naprawy swoich produktów. Warunki gwarancji obejmują wady materiałowe lub błędy w procesie produkcji, natomiast nie są stosowane do awarii czy szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi) lub przechowywaniem zakupionego towaru oraz do błędów wykonawczych lub projektowych naszych odbiorców, w tym w szczególności do wadliwego montażu produktów lub do doboru produktów o niewłaściwych parametrach.


Nasz wyszkolony Dział Serwisu przeprowadza właściwe szkolenia dla nowych nabywców sprzętu oraz maszyn, których celem jest zapoznanie z właściwym sposobem ich pracy  oraz wdrożenie standardów ich użytkowania.