Siew

Przede wszystkim perfekcja w rozprowadzaniu materiału siewnego

Bez wątpienia stymulatorem wielkości i jakości plonu, a w konencji finalnego efektu produkcji jest prawidłowo wykonany siew nasion. Zabieg ten, obok uprawy przedsiewnej i nawożenia bezpośrednio wpływa na wschody roślin i ich optymalną obsadę. Konstruktorzy firmy Lemken, traktując kompleksowo organizację pracy w przestrzeni produkcyjnej, w przygotowaniu oferty produktowej koncentrują się na dążeniu do zwiększania opłacalności upraw rolniczych. Już w założeniach projektowych stawiają na uniwersalne urządzenia, o dużej wydajności, dopasowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Na tym fundamencie zbudowana jest też oferta niezawodnych siewników, dostosowanych do pracy zarówno w uproszczonych technologiach uprawy gleby, jak i w tradycyjnej, konwencjonalnej metodzie. Odznacza je duża elastyczność konstrukcji (zróżnicowanie szerokości roboczej, pojemności skrzyni nasiennych, typu) , dzięki czemu wpasowują się w schemat pracy zarówno małych, jak i wielkoobszarowych gospodarstw.