MODERNIZACJE

ZAKRES USŁUG MODERNIZACYJNYCH

Wieloletnie doświadczenie i umiejętności zespołu BDH KROL S.R.O. pozwalają na świadczenie naszym klientom usług w zakresie szeroko pojętej modernizacji opryskiwaczy wszystkich typów. Począwszy od montażu wszelkich komponentów i części roboczych, przez przywracanie sprawności całych układów cieczowych, elektro-hydraulicznych, a także modernizację, odbudowę i reaktywację użyteczności opryskiwaczy posiadanych przez naszych klientów. Oferujemy:
– wymianę belek polowych
– wymianę lub naprawę zbiorników
– montaż komputerów
– zakładanie dolnych rozwadniaczy środków ochrony roślin
– przystosowywanie opryskiwaczy do rozlewania RSM-u
– modernizacje układu cieczowego – wymianę pomp, filtrów, korpusów na belce
– montaż systemów do prowadzenia równoległego