Jak uzyskać znak kontrolny…. /badanie techniczne opryskiwaczy/

Jak uzyskać znak kontrolny…. /badanie techniczne opryskiwaczy/

Obowiązek przeprowadzenia badań wynika z zapisów Ustawy o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 Nr 11 poz. 94) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 1544)

WYKONYWANIE ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM BEZ AKTUALNEGO PRZEGLĄDU JEGO SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PODLEGA SANKCJOM KARNYM

Badanie opryskiwacza składa się z 3 części:

  1. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE: nazwa i adres posiadacza sprzętu, nazwa/model/typ opryskiwacza, numer seryjny, rok produkcji itp.
  2. BADANIE OGÓLNE: czystość, mocowanie części, WOM, etc.
  3. BADANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW: pompa, urządzenie kontrolno-pomiarowe – rozdzielacz, belka, dysze, filtry, manometr, etc.

Podstawą do prawidłowego, oszczędnego a zarazem skutecznego aplikowania środków ochrony roślin jest sprawność techniczna opryskiwacza, potwierdzona prawdziwymi badaniami, a nie tylko “przyklejeniem naklejki”. Celem stosowania środka ochrony roślin jest dostarczenie preparatu do organizmu patogenu w ilości niezbędnej do jego zneutralizowania /nie jest to “lanie” bez umiaru/.
Kolejnym krokiem do prawidłowo przeprowadzonego zabiegu jest odpowiedni dobór parametrów oprysku: właściwa kalibracja, optymalny dobór rozpylaczy. Często podczas kontroli opryskiwaczy obserwujemy przypadkowość w doborze rozpylaczy, znaczące ich zużycie i wyeksploatowanie przez lata użytkowania oraz powszechną zastępowalność zagubionych sztuk egzemplarzem nie od kompletu, dowolnej marki, nabytych w sposób nieprzemyślany.

Atestacja opryskiwaczy prowadzona jest najczęściej w terenie, czyli pod adresem właściciela sprzętu, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają.

Badanie opryskiwacza jest ważne 3 lata dla opryskiwaczy będących w eksploatacji

Opryskiwacze nowe mają ważną atestację 5 lat z dokumentem zakupu (faktura VAT)

Przy pozytywnym zweryfikowaniu opryskiwacza naklejany jest znak kontrolny posiadający m.in. indywidualny numer i rok. Znak kontrolny, protokół kontroli i faktura VAT wystawiona przez uprawnioną do przeprowadzania badan technicznych jednostkę [zawsze sprawdź numer rejestrowy SKO], stanowią komplet dokumentów potwierdzających przeprowadzenie atestacji.

Aktualności